top of page
 • Could customer order every day?                                                                                                                                             ลูกค้าสามารถสั่งของได้ทุกวันหรือไม่?                                                                                   
  Cut of time will be in every Tuesday by 5 Pm. Delivery date will be following Tues by 08.00-18.00 depend on courier situation ลูกค้าสามารถสั่งของได้ทุกวันอังคาร โดยทางบริษัทจะตัดออเดอร์เป็นรายสัปดาห์ สั่งได้จนถึง17.00 น ในวันอังคาร และสินค้าจะถูกจัดส่งในอังคารถัดไปขึ้นอยู่กับขนส่ง
 • What is minimum order?                                                                                                                                                                     มีขั้นต่ำในการในการสั่งสินค้าหรือไหม?
  Fresh products is 300GBP per order ในส่วนของสินค้าผักสดมีขั้นต่ำยอดรวม 300 GBP ขึ้นไป
 • How much for shipping cost?                                                                                                                                                        ค่าส่งต่ออเดอร์อยู่ที่เท่าไหร่?
  Shipping cost is 10.95GBP for entire UK ค่าส่งทั่ว UK อยู่ที่ 10.95GBP ต่อออเดอร์
 • Any option for special express delivery?                                                                                                                                          มีบริการส่งแบบพิเศษหรือไม่ ถ้ามี มีค่าบริการเพิ่มหรือไหม?
  For express, will deliver before 12.00, the extra cost will be 6 GBP, total will be 16.95 GBP ในการส่งพิเศษจะได้รับสินค้าก่อนเที่ยง มีค่าบริการเพิ่มเติม 6 GBP รวมค่าขนส่งเป็น 16.95GBP
 • Any promotion on products?                                                    มีราคาโปรโมชั่นสำหรับสินค้าหรือไม่?   
  Yes, we have promotion price on some product for huge amount Such as by 5 kg -10 kg price will be cheaper. For more details will appear on website ในสินค้าบางรายการถ้าซื้อในปริมาณที่เยอะราคาจะถูกกว่า เช่น ซื้อ 5 kg หรือ 10 kg เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ทางเวปไซต์
 • How to order product and how much we can order per item?                                                                                            รายการสินค้าต่อชิ้นต้องซื้ออย่างน้อยจำนวนเท่าไหร่?
  The fresh products per unit that showing the price are 1kg for example below 9249 Green Chili-พริกเขียว-100g if select 1 unit, the weight will equal 1 kg and 100g per pkt 1029 Chinese Kale-คะน้า-200g if select 1 unit, the weight will equal 1 kg and 200g per pkt 9098 Sweet Green Mango-มะม่วงมัน-2kg if select 1 unit, the weight will equal 2 kg -For desert or snack 6106 Fresh Long chong dessert-ลอดช่องวัดเจษ 700g.-(1 set = 3pc) if select 1 unit, will receive 3 pieces and 700g per piece รายการสินค้าต่อชิ้นถ้าเป็นรายการผักจะแสดงราคาสินค้าเป็นต่อกิโล เช่น -9249 Green Chili-พริกเขียว-100g ถ้าเลือก 1 จำนวนจะเท่ากับ 1 กิโล และสินค้าจะpack เป็น 100 กรัม ต่อpack 1029 Chinese Kale-คะน้า-200g ถ้าเลือก 1 จำนวนจะเท่ากับ 1 กิโล และสินค้าจะpack เป็น 200 กรัม ต่อpack 9098 Sweet Green Mango-มะม่วงมัน-2kg ถ้าเลือก 1 จำนวนจะเท่ากับ 2 กิโลส่วนของ ขนมหรือของหวาน 6106 Fresh Long chong dessert-ลอดช่องวัดเจษ 700g.-(1 set = 3pc) ถ้าเลือก 1 จำนวนจะเท่ากับ 3 ชิ้น สินค้าชิ้นละ 700 กรัม
 • If receive product with bad quality, possible to get any refund?                                                                                        ถ้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ หรือของเสียหาย สามารถทำรายการขอคืนเงินได้หหรือไม่?"
  For bad quality we will respond for refund this depend on how much it damage, for example, 20%-100% discount. damaged on package will discount 20% สำหรับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ หรือของเสียหาย ทางเรารับผิดชอบโดยการคืนเงินให้ ขึ้นอยู่กับความเสียหายของสินค้า เช่น ทำส่วนลดคืนเงิน 20%-100% จากราคสินค้า สำหรับความเสียหายส่วนภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ จะได้รับส่วนลด 20%จากราคาสินค้า HOW TO CLAIM FRESH PRODUCTS **Inform us by email or chat within 24 hours after receive order, if more than this we are unable to responsible. As we have to send the feedback to the supply chain so we can improve the quality for you. What you have to send us for claim ? 1.)Photo of product ( with the label ) in every unit that claim needed 2.)Cause of claim ex. Damaged, Rotten, expired date or missing 3.)Number of packs ex. 0.5kg of peel durian, 2 kg of lemongrass **ลูกค้าต้องแจ้งทางบริษัทผ่านทางอีเมล์หรือ แชท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้า ถ้าเกินกว่านั้นทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบการคืนเงิน เนื่องจาก เราต้องส่ง รายละเอียดให้ฝ่ายผลิต ปรับปรุงคุณภาพต่อไป เพื่อลูกค้า จะได้รับของที่ดี มีคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป รายละเอียดที่ต้องแจ้งมี 3 อย่างดังนี้ 1.รูปสินค้า (เห็นฉลากสินค้าด้วย) ที่ต้องการขอคืนเงิน โดยรูปภาพต้องครอบคลุมจำนวนตามที่ต้องการขอเคลม 2.สาเหตุการของคืนเงิน เช่น สินค้าเสียหาย สินค้าเน่าเสีย สินค้าหมดอายุ หรือ สินค้าที่ไม่รับ 3.จำนวนที่ต้องการขอคืนเงิน เช่น ทุเรียน 0.5 กิโล, ตะไคร้ 2 kg Remark : 1.) For bad quality we will respond for refund this depend on how much it damage, for example, 10-100% discount. 2.) damaged on package will discount 20% 3.) Fresh sweet / snack not as expect, due to these kinds of products, you may have some expectation which may or may not the same as the product it is. So we recommend you order 1 set to try first to see is it the one you want. หมายเหตุ : 1.) สำหรับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ หรือของเสียหาย ทางเรารับผิดชอบโดยการคืนเงินให้ ขึ้นอยู่กับความเสียหายของสินค้า เช่น ทำส่วนลดคืนเงิน 10%-100% จากราคาสินค้า 2.) สำหรับความเสียหายส่วนภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ จะได้รับส่วนลด 20%จากราคาสินค้า 3.) สินค้าเบ็คเตล็ดของสด ของแห้ง ขนม ของหวาน ทางเราแนะนำให้ลูกค้า สั่งไปลองดูก่อน 1set เพื่อดูว่าที่ต้องการหรือไม่ เพราะที่ลูกค้า คิด หรือ คาดหวัง อาจจะไม่ใช่ที่เป็น เพื่อ ป้องกัน ความผิดพลาด จากรูป หรือ ที่คาดเดาไว้
 • Any required information that customer should provide for making claim?                                                                      ถ้าต้องการทำรายการขอคืนเงินจากสินค้าที่มีปัญหา ต้องทำอย่างไรบ้าง?
  Inform us by email or Chat within 24 hours after receive order, if more than this we are unable to responsible Photo of product in every unit that claim needed (every pkt.) Cause of claim ex. Damaged, rotten, expired date or missing Number of packs ex. 0.5 kg of peel durian ลูกค้าต้องแจ้งทางบริษัทผ่านทางอีเมล์หรือ แชท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า ถ้าเกินกว่านั้นทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบการคืนเงิน รายละเอียดที่ต้องแจ้งมี 3 อย่างดังนี้ รูปสินค้าที่ต้องการขอคืนเงิน โดยรูปภาพต้องครอบคลุมจำนวนตามที่ต้องกรขอเคลม สาเหตุการของคืนเงิน เช่น สินค้าเสียหาย สินค้าเน่าเสีย สินค้าหมดอายุ หรือ สินค้าที่ไม่รับ จำนวนที่ต้องการขอคืนเงิน เช่น ทุเรียน 0.5 กิโล
 • When customer will receive refund?                                                                                                                                             ระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืน
  Credit note will issue by the week that customer receive order, refund process will be done by every Monday and money will process to your bank in few days depend on each back processing. ใบลดหนี้จะออกให้ภายนสัปดาห์ที่ลูกค้าได้รับสินค้า การคืนเงินทางบัญชีจะทำรายการคืนเงินทุกวันจันทร์ และยอดเงินจะเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 1-3 วันขึ้นอยู่กับระยะการดำเนินการของธนาคารที่ใช้
 • Price display in the website is per kg for all vegetables and fruits and per set for any snack and dessert  ( 1 set = 3 pc or pls check product detail)
  Enter your answer here
 • 100g, 200g, kg mean pack size of each product"
  Enter your answer here
bottom of page